RoháčekDaniel1,14

Daniel 1:14

A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní.


Verš v kontexte

13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi. 14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní. 15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní.

Evanjelický

14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní.

Ekumenický

14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní.

Bible21

14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil.