RoháčekÁmos7

Ámos

Prorok sa modlí. Hospodin ľutuje znova a znova.1 Toto mi ukázal Pán Hos­podin a hľa, tvoril kobyl­ky na počiat­ku, keď začala rásť po­zdná tráva, a hľa bola to tráva po kráľovom pôkose. 2 A stalo sa, keď požraly bylinu zeme, že som po­vedal: Pane, Hos­podine, od­pus­ti, prosím! Ktože ob­stojí z Jakoba, lebo je bez­tak malý. 3 Hos­podin ľutoval toho. Ne­stane sa, riekol Hos­podin. 4 Po­tom mi ukázal Pán Hos­podin, a hľa, Pán Hos­podin volal pravotiť sa ohňom, a strávil veľkú priepasť a trávil podiel Hospodinov. 5 A po­vedal som: Pane, Hos­podine, pre­staň, prosím! Ktože ob­stojí z Jakoba, lebo je bez­tak malý. 6 Hos­podin ľutoval toho. Ne­stane sa ani to, riekol Pán Hos­podin. Už viacej neodpustí.7 Zase mi ukázal, a hľa, Pán stál vedľa múru, po­staveného podľa olovnice, a v jeho ruke bola olovnica. 8 A Hos­podin mi riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som po­vedal: Olov­nicu. Na to riekol Pán: Hľa, položím olov­nicu pro­stred svoj­ho ľudu Iz­raela; ne­prej­dem viacej len tak popri ňom. 9 Ale spustnú výšiny Izákove, a svätyne Iz­raelove budú spus­tošené, a po­vs­tanem na dom Jeroboámov s mečom. Súd Boží nad Amaziášom.10 Vtedy po­slal Amaziáš, kňaz Bét-ela, k Jeroboámovi, iz­rael­skému kráľovi, a po­vedal: Ámos sa sprisahal proti tebe pro­stred domu Iz­raelov­ho; zem nemôže zniesť všet­ky tie jeho slová. 11 Lebo tak­to hovorí Ámos. Jeroboám zo­mrie mečom, a Iz­rael bude is­tot­ne pre­stehovaný so svojej zeme. 12 A Amaziáš po­vedal Ámosovi: Vidiaci, iď, uteč do zeme Júdovej a jedz tam chlieb a tam prorokuj! 13 Ale v Bét-ele ne­prorokuj viacej, lebo je on svätyňou kráľovou a je domom kráľov­stva. 14 Ale Ámos od­povedal Amaziášovi a riekol: Ja nie som prorok ani nie som synom proroka, ale som pas­tier kráv a človek, ktorý oberá plané fíky. 15 Ale Hos­podin ma vzal zpoza stáda a po­vedal mi Hos­podin: Idi, prorokuj môj­mu ľudu Iz­raelovi. 16 Pre­to teraz počuj slovo Hos­podinovo: Ty hovoríš: Ne­prorokuj proti Iz­raelovi a nek­vap­kaj ­slovami na dom Izákov. 17 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Tvoja žena bude smil­niť v mes­te, a tvoji synovia a tvoje dcéry pad­nú mečom, tvoja zem bude roz­delená mer­ným lanom, a ty sám zo­mrieš na nečis­tej zemi, a Iz­rael bude is­tot­ne pre­stehovaný so svojej zeme.

RoháčekÁmos7