RoháčekÁmos1,3

Ámos 1:3

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami.


Verš v kontexte

2 A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami. 4 A p­reto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Damas­ku - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mlátili Gileád želez­nými cep­mi.

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Damas­ku, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými smyk­mi.

Bible21

3 Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že Gi­leáda mlá­ti­licepy okovaný­mi,

RoháčekÁmos1,3