RoháčekÁmos1,2

Ámos 1:2

A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela.


Verš v kontexte

1 Slová Ámosa, ktorý bol medzi pas­tier­mi z Tekoy, ktoré videl o Iz­raelovi za dní Uziáša, jud­ského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Jo­asov­ho, iz­rael­ského kráľa, dva roky pred zemetrasením. 2 A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A po­vedal: Hos­podin bude revať so Si­ona a z Jeruzalema vy­dá svoj hlas; smútiť budú pasien­ky pas­tierov, a uschne temeno Kar­mela.

Evanjelický

2 I po­vedal: Hos­podin hromží zo Si­ona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pas­tierov väd­nú, vr­chol Kar­melu usychá.

Ekumenický

2 Po­vedal: Hos­podin hlas­ne kričí zo Si­ona, ozýva sa z Jeruzalema, takže väd­nú nivy pas­tierov a usychá vr­chol Kar­mela.

Bible21

2 Říkal: Hospodin bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou lou­ky pastýřů, uschne i vr­chol Kar­me­lu.

RoháčekÁmos1,2