RoháčekÁmos1,15

Ámos 1:15

A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie. 14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice. 15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

15 Pôj­de ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hos­podin.

Bible21

15 Je­jich král půjde do vy­hnan­stvía jeho vel­moži spo­lu s ním, praví Hos­po­din.

RoháčekÁmos1,15