RoháčekÁmos1,14

Ámos 1:14

A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice.


Verš v kontexte

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie. 14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice. 15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice.

Evanjelický

14 Za­pálim oheň na hrad­bách Rab­by, ten strávi jej paláce - za bojového po­kriku v deň bit­ky, za búr­ky v deň po­vích­rice.

Ekumenický

14 Pre­to roz­nietim oheň na hrad­bách Rab­by a po­hl­tí jej pev­nos­ti za bojového po­kriku v deň voj­ny, za búr­ky v deň vích­rice.

Bible21

14 za­pálím na hrad­bách Raby oheň, aby po­hl­til její paláceu­pro­střed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice.

RoháčekÁmos1,14