RoháčekÁmos1,13

Ámos 1:13

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie.


Verš v kontexte

12 A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry. 13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie. 14 A p­reto zanietim oheň na múre Rab­by, a strávi jej paláce za vojen­ného kriku v deň boja, za búr­ky v deň vích­rice.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie.

Evanjelický

13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie.

Ekumenický

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Amónčanov, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice.

Bible21

13 Toto praví Hospodin: Amonci hřeši­li trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že v Gi­leá­du roz­pára­li těhotné, aby rozšiřova­li své hranice,

RoháčekÁmos1,13