RoháčekÁmos1,12

Ámos 1:12

A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry.


Verš v kontexte

11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Edoma a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože stíhal svoj­ho brata mečom a udusil všet­ku svoju ľútosť, a jeho hnev tr­há, dravý, ne­pres­taj­ne, a svoju prch­livosť drží na večnosť. 12 A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry. 13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A p­reto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Boc­ry.

Evanjelický

12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Boc­ry.

Ekumenický

12 Pre­to vrh­nem oheň na Téman a po­hl­tí pev­nos­ti Boc­ry.

Bible21

12 za to sešlu na Te­man oheň, aby po­hl­til paláce v Bosře.

RoháčekÁmos1,12