RoháčekÁmos1,10

Ámos 1:10

P­reto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce.


Verš v kontexte

9 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Týru a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože vy­dávali zajatých, všet­kých, čo ich len bolo, Edomovi a ne­pamätali na sm­luvu bratov. 10 P­reto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce. 11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Edoma a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože stíhal svoj­ho brata mečom a udusil všet­ku svoju ľútosť, a jeho hnev tr­há, dravý, ne­pres­taj­ne, a svoju prch­livosť drží na večnosť.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 P­reto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce.

Evanjelický

10 Zošlem oheň na hrad­by Týru, ten strávi jeho paláce.

Ekumenický

10 Zošlem oheň na hrad­by Týru, aby po­hl­til jeho pev­nos­ti.

Bible21

10 sešlu na hrad­by Tý­ru oheň, aby po­hl­til jeho paláce.

RoháčekÁmos1,10