Roháček3. Jánov1,7

3. Jánov 1:7

Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov.


Verš v kontexte

6 ktorí dali tvojej lás­ke svedoc­tvo pred sborom, ktorých keď vy­prevadíš hod­ne Boha, dob­re robíš. 7 Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov. 8 My sme teda pod­lžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolu­pracov­ník­mi prav­de a cir­kvi.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov.

Evanjelický

7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Ekumenický

7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Bible21

7 Jsou pře­ce na cestách kvů­li jeho jménu a od po­hanů nic ne­při­jí­mají.