Roháček3. Jánov1,11

3. Jánov 1:11

Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha.


Verš v kontexte

10 Pre­to ak prij­dem, pri­pomeniem jeho skut­ky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a ne­majúc do­sť na tom, ani sám ne­prijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vy­lučuje ich zo sboru. 11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha. 12 Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha.

Evanjelický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto dob­re koná, je z Boha; kto zle koná, ne­videl Boha.

Ekumenický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha.

Bible21

11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl.