Roháček2. Timoteovi3,12

2. Timoteovi 3:12

Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať.


Verš v kontexte

11 moje prenasledovania, utr­penia, aké ma stih­ly v An­ti­ochii, v Ikoniu, v Lys­tre, ktoré prena­sledovania som zniesol, a zo všet­kých ma vy­tr­hol Pán. 12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať. 13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale aj všet­kých, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tu Ježišovi, budú prena­sledovať.

Evanjelický

12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní,

Ekumenický

12 A všet­ci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kris­tovi, budú prena­sledovaní.

Bible21

12 Právě tak bu­dou pronásledováni všich­ni, kdo chtějí žít zbožně v Kri­stu Ježíši.