Roháček2. Timoteovi2,6

2. Timoteovi 2:6

Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody.


Verš v kontexte

5 A keď aj nie­kto zápasí nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. 6 Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody. 7 Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom!

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody.

Evanjelický

6 Na­máhajúci sa roľník má mať v pr­vom rade podiel na úrode.

Ekumenický

6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody.

Bible21

6 I rolník mu­sí těžce pracovat před­tím, než oku­sí úro­du.