Roháček2. Timoteovi2,26

2. Timoteovi 2:26

a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.


Verš v kontexte

24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du, 26 a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 a aby zase vy­triez­veli a vy­manili sa z osíd­la diab­lov­ho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

Evanjelický

26 a vy­manili sa z diab­lov­ho osíd­la, ktorým boli zo­tročení pl­niť jeho vôľu.

Ekumenický

26 a unik­li z diablovho osíd­la, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.

Bible21

26 a pro­bra­li se z ďáblovy pasti, do níž se ne­cha­li lapit, aby ko­na­li jeho vů­li.