Roháček2. Timoteovi2,2

2. Timoteovi 2:2

A to, čo si počul odo mňa skr­ze mnohých sved­kov, sver to ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní aj iných učiť.


Verš v kontexte

1 Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 2 A to, čo si počul odo mňa skr­ze mnohých sved­kov, sver to ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní aj iných učiť. 3 Ty teda znášaj zlo jako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A to, čo si počul odo mňa skr­ze mnohých sved­kov, sver to ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní aj iných učiť.

Evanjelický

2 A čo si počul odo mňa pred mnohými sved­kami, zveruj to spoľah­livým ľuďom, ktorí budú schop­ní vy­učovať aj iných.

Ekumenický

2 a to, čo si skr­ze mnohých sved­kov počul odo mňa, pred­kladaj ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní učiť aj iných.

Bible21

2 Co jsi ode mě slyšel před mno­ha svědky, to svěřuj věrným li­dem, kteří bu­dou schopni učit zase další.