Roháček2. Timoteovi2,16

2. Timoteovi 2:16

Ale obec­ným a prázd­nym rečiam vy­hni. Lebo ešte väčšmi po­kročia v bez­božnos­ti,


Verš v kontexte

15 Usiluj sa, aby si seba pred­stavil do­kázaného Bohu, robot­níka, ktorému sa ne­treba han­biť, ktorý krojí slovo prav­dy, jako sa pat­rí. 16 Ale obec­ným a prázd­nym rečiam vy­hni. Lebo ešte väčšmi po­kročia v bez­božnos­ti, 17 a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymene­us a Filétus,

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale obec­ným a prázd­nym rečiam vy­hni. Lebo ešte väčšmi po­kročia v bez­božnos­ti,

Evanjelický

16 Prázd­nym svet­ským rečiam sa vy­hýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bez­božnos­ti,

Ekumenický

16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti.

Bible21

16 Vy­hýbej se světským tlachům, které od­vádějí lidi stále dál od Bo­ha.