Roháček2. Timoteovi2,12

2. Timoteovi 2:12

ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie;


Verš v kontexte

11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť; 12 ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie; 13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, lebo ne­môže sám seba za­prieť.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie;

Evanjelický

12 ak s Ním znášame utr­penie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) za­prieme, aj On za­prie nás.

Ekumenický

12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás;

Bible21

12 Jest­li jsme s ním zemře­li, bu­de­me s ním žít. Jestli vy­trvá­me, bu­de­me s ním kralovat.