Roháček2. Timoteovi2,10

2. Timoteovi 2:10

Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou.


Verš v kontexte

9 v ktorom tr­pím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je po­viazané. 10 Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou. 11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť;

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou.

Evanjelický

10 Pre­to znášam všet­ko kvôli vy­voleným, aby s večnou slávou do­siah­li aj oni zá­chranu, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu.

Bible21

10 Pro­to jsem ocho­ten všech­no vy­držet kvů­li vy­vo­leným, aby i oni doš­li spásy a věčné slávy v Kri­stu Ježíši.