Roháček2. Timoteovi2,1

2. Timoteovi 2:1

Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.


Verš v kontexte

1 Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi. 2 A to, čo si počul odo mňa skr­ze mnohých sved­kov, sver to ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní aj iných učiť. 3 Ty teda znášaj zlo jako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

1 Ty teda, syn môj, po­silňuj sa milosťou, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

1 Ty teda, dieťa moje, po­silňuj sa milosťou v Ježišovi Kris­tovi

Bible21

1 Synu můj, čerpej sílu z mi­losti, která je v Kri­stu Ježíši.