Roháček2. Timoteovi1,4

2. Timoteovi 1:4

túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou,


Verš v kontexte

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od pred­kov v čis­tom svedomí, jako ne­pres­taj­ne mám na teba pamäť vo svojich pros­bách dňom i nocou 4 túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou, 5 keď sa roz­pomínam na ne­po­krytec­kú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej materi Lo­ide i v tvojej mat­ke Eunike, a som pre­svedčený, že aj v tebe.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Evanjelický

4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Ekumenický

4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou.

Bible21

4 Ne­mo­hu za­po­menout na tvé sl­zy; toužím tě znovu vi­dět a být na­plněn ra­dostí.