Roháček2. Tesalonickým1,6

2. Tesalonickým 1:6

akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením


Verš v kontexte

5 čo je zjavným dôkazom spraved­livého súdu Božieho, aby ste boli učinení hod­nými kráľov­stva Božieho, za ktoré aj tr­píte, 6 akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením 7 a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením

Evanjelický

6 Spravod­livé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, od­platil súžením,

Ekumenický

6 Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú,

Bible21

6 Bůh je sprave­dlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,