Roháček2. Tesalonickým1,12

2. Tesalonickým 1:12

aby bolo os­lávené meno našeho Pána Ježiša Kris­ta vo vás a vy v ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

10 keď prij­de, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoc­tvu u vás), v ten deň. 11 Tým cieľom sa aj vždyc­ky mod­líme za vás, že by vás náš Bôh učinil hod­nými toho po­volania a na­pl­nil každou záľubou na dobrotivosti a skut­kom viery v moci, 12 aby bolo os­lávené meno našeho Pána Ježiša Kris­ta vo vás a vy v ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 aby bolo os­lávené meno našeho Pána Ježiša Kris­ta vo vás a vy v ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v Ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v ňom, podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

12 Tak bude jméno naše­ho Pá­na Ježíše osla­veno ve vás a vy v něm díky mi­losti naše­ho Boha a Pá­na Ježíše Krista.