Roháček2. Samuelova23,12

2. Samuelova 23:12

po­stavil sa na­pro­stred čias­t­ky toho poľa a vy­tr­hol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hos­podin veľké spasenie.


Verš v kontexte

11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi, 12 po­stavil sa na­pro­stred čias­t­ky toho poľa a vy­tr­hol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hos­podin veľké spasenie. 13 A zase iní traja z trid­siatich vod­cov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jas­kyne Adul­lam, keď táborilo haj­no Filištínov v doline Refaim.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 po­stavil sa na­pro­stred čias­t­ky toho poľa a vy­tr­hol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hos­podin veľké spasenie.

Evanjelický

12 po­stavil sa upro­stred poľa, ob­ránil ho, porazil Filištín­cov. Tak spôsobil Hos­podin veľké vy­slobodenie.

Ekumenický

12 on sa po­stavil do­pro­stred poľa, ob­ránil ho a Filištín­cov porazil. Tak pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo.

Bible21

12 Ša­ma se ale po­stavil do­prostřed toho po­le, uhá­jil je a Fi­liští­ny od­razil. Hos­po­din teh­dy způso­bil ve­liké vítěz­ství.