Roháček2. Samuelova23,11

2. Samuelova 23:11

Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,


Verš v kontexte

10 Ten vstal a bil Filištínov, do­kiaľ len ne­us­tala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hos­podin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa na­vrátil za ním iba olúpiť pobitých. 11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi, 12 po­stavil sa na­pro­stred čias­t­ky toho poľa a vy­tr­hol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hos­podin veľké spasenie.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,

Evanjelický

11 Po ňom bol Šam­ma, syn Ágého Harár­skeho. Keď sa Filištín­ci zhromaždili pri Lech­jí, kde bol kus poľa pl­ný šošovice, ľud ušiel pred nimi,

Ekumenický

11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,

Bible21

11 Po něm byl Ša­ma, syn Agea Ha­rar­ského. Fi­lištíni se jednou shro­máž­di­li u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.