Roháček2. Samuelova21,3

2. Samuelova 21:3

A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu?


Verš v kontexte

2 Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu. 3 A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu? 4 A Gibe­oňania mu po­vedali: Nej­de nám o strieb­ro ani o zlato u Sau­la a u jeho domu ani nám nej­de o to, aby sme nie­koho za­bili z Iz­raela. A tak povedal: Nuž čo tedy hovoríte, čo vám mám urobiť?

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu?

Evanjelický

3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

Ekumenický

3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu?

Bible21

3 David se tedy Gi­be­on­ců ptal: „Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abys­te dob­rořeči­li Hos­po­di­novu dědictví?“