Roháček2. Samuelova21,2

2. Samuelova 21:2

Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu.


Verš v kontexte

1 A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hos­podinovu. A Hos­podin riekol: Je to pre Sau­la a pre jeho dom kr­vi, pre­tože po­bil Gibe­oňanov. 2 Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu. 3 A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu?

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu.

Evanjelický

2 Vtedy kráľ po­volal Gibeón­cov a pre­hovoril k nim. Gibeón­ci ne­pat­rili k Iz­rael­com, ale ku zvyšku Amorej­cov, ktorým Iz­raelčania pri­sahali, no Saul vo svojom hor­lení za Iz­rael a Júdu sa ich usiloval vy­hubiť.

Ekumenický

2 Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť.

Bible21

2 Král si je tedy za­vo­lal a pro­mlu­vil s ni­mi. (Gi­be­on­ci ne­po­cházejí ze synů Iz­rae­le, ale ze zbytku Emo­rej­ců. Synové Iz­rae­le se jim za­váza­li přísahou, ale Saul se je ve své hor­livosti pro Iz­rael a Judu snažil vy­bít.)