Roháček2. Samuelova16,20

2. Samuelova 16:20

Po­tom po­vedal Ab­salom Achitofelovi: Nože poraďte, čo máme robiť!


Verš v kontexte

19 A po druhé, komuže to ja budem slúžiť? Či nebudem slúžiť pred jeho synom? Ako som slúžil pred tvojím ot­com, tak a taký budem aj pred tebou. 20 Po­tom po­vedal Ab­salom Achitofelovi: Nože poraďte, čo máme robiť! 21 A Achitofel po­vedal Ab­salomovi: Voj­di k ženinám svoj­ho ot­ca, ktoré zanechal, aby do­zeraly na dom, a počuje celý Iz­rael, že si sa zošk­livil svoj­mu ot­covi, vtedy zo­sil­nejú ruky všet­kých, ktorí sú s tebou.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­tom po­vedal Ab­salom Achitofelovi: Nože poraďte, čo máme robiť!

Evanjelický

20 Nato Ab­solón po­vedal Achitófelovi: Poraďte sa, čo máme robiť!

Ekumenický

20 Nato po­vedal Ab­solón Achitófelovi: Poraďte sa, čo máme robiť!

Bible21

20 Abšalom se ob­rá­til na Achi­tofe­la: „Po­raď­te, co má­me dělat.“