Roháček2. Samuelova16,18

2. Samuelova 16:18

A Chúšai odpovedal Ab­salomovi: Nie, ale koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia Iz­raelovi, toho budem a s tým ostanem.


Verš v kontexte

17 A Ab­salom po­vedal Chúšai­mu: Či je toto tvoja lás­ka a vďaka voči tvoj­mu priateľovi? Prečo si ne­išiel so svojím priateľom? 18 A Chúšai odpovedal Ab­salomovi: Nie, ale koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia Iz­raelovi, toho budem a s tým ostanem. 19 A po druhé, komuže to ja budem slúžiť? Či nebudem slúžiť pred jeho synom? Ako som slúžil pred tvojím ot­com, tak a taký budem aj pred tebou.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 A Chúšai odpovedal Ab­salomovi: Nie, ale koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia Iz­raelovi, toho budem a s tým ostanem.

Evanjelický

18 Chúšaj od­povedal Ab­solónovi: Nie! Ale s tým budem a s tým zo­stanem, koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia iz­rael­skí!

Ekumenický

18 Chúšaj od­povedal Ab­solónovi: Nech­cem. Budem a zo­stanem s tým, koho si zvolil Hos­podin, ten­to ľud a všet­ci Iz­raeliti!

Bible21

18 „To ne,“ od­po­věděl mu Chušaj. „Ko­ho vy­vo­lil Hos­po­din a ce­lý ten­to iz­rael­ský lid, s tím jsem a s tím zůstanu.