Roháček2. Samuelova16,14

2. Samuelova 16:14

A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním, do Ajefíma, a od­počinuli si tam.


Verš v kontexte

13 A tak išiel Dávid a jeho mužovia ces­tou. A Šimei išiel po stráni vr­chu, po boku na­proti ne­mu, idúc a zlorečiac a hádzal kamene na­proti nemu a vr­hal prach. 14 A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním, do Ajefíma, a od­počinuli si tam. 15 A Ab­salom a všetok ľud, mužovia Iz­raelovi, prišli do Jeruzalema, a Achitofel s ním.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním, do Ajefíma, a od­počinuli si tam.

Evanjelický

14 Konečne kráľ i všetok ľud unavení prišli k Jor­dánu a tam si od­počinuli.

Ekumenický

14 Kráľ a všet­ci ľudia, čo ho sprevádzali, prišli unavení na mies­to, kde si od­počinuli.

Bible21

14 Utr­mácený král i všich­ni, kdo byli s ním, na­ko­nec do­razi­li na místo, kde si odpoči­nu­li.