Roháček2. Samuelova13,31

2. Samuelova 13:31

Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami.


Verš v kontexte

30 A kým boli ešte na ces­te, prišla zvesť k Dávidovi, že vraj Ab­salom po­bil všet­kých synov kráľových, takže ne­pozos­tal z nich ani jeden. 31 Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami. 32 Na to sa oz­val Jonadáb, syn Šimu, brata Dávidov­ho, a po­vedal: Nech nehovorí môj pán, že všet­kých mláden­cov, synov kráľových, po­bili. Ale iba sám Am­non zo­mrel, lebo tak sa bol za­riekol Ab­salom, a tak mal umienené od toho dňa, ktorého ponížil Támar, jeho ses­tru.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami.

Evanjelický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom.

Ekumenický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si šaty a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roztrhnutými šat­mi.

Bible21

31 Teh­dy král vstal, roz­tr­hl svá rou­cha a vrhl se na zem. Všich­ni jeho služebníci stá­li ko­lem, rou­cha roz­tržená.