Roháček2. Samuelova1,6

2. Samuelova 1:6

Na to po­vedal mládenec, ktorý mu to oznamoval: Náhodou som prišiel na vrch Gil­boa, a hľa, Saul sa tam opieral na svoju kopiju, a tak­tiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazd­ci tes­ne sa ženúc za ním.


Verš v kontexte

5 A Dávid riekol mláden­covi, ktorý mu to oznamoval: Ako to vieš, že zo­mrel Saul i Jonatán, jeho syn? 6 Na to po­vedal mládenec, ktorý mu to oznamoval: Náhodou som prišiel na vrch Gil­boa, a hľa, Saul sa tam opieral na svoju kopiju, a tak­tiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazd­ci tes­ne sa ženúc za ním. 7 A keď sa ob­zrel za seba a videl ma, za­volal na mňa, a ja som po­vedal: Tu som.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Na to po­vedal mládenec, ktorý mu to oznamoval: Náhodou som prišiel na vrch Gil­boa, a hľa, Saul sa tam opieral na svoju kopiju, a tak­tiež som videl, že ho stíhajú vozy a jazd­ci tes­ne sa ženúc za ním.

Evanjelický

6 Mládenec, ktorý mu to oznamoval, od­povedal: Náhodou som sa do­stal na vrch Gil­bóa, a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazd­ci ho už do­háňali.

Ekumenický

6 Mladý po­sol od­povedal: Náhodou som sa ocitol v pohorí Gil­bóa a videl som, ako sa Saul opiera o svoju kopiju a vozy s jazdcami ho do­háňajú.

Bible21

6 Mladík od­po­věděl: „Náhodou jsem byl v po­hoří Gil­boa, když vtom jsem uvi­děl Sau­la, jak se opírá o kopí. Vozy a jezd­ci už ho do­háně­li,