Roháček2. Samuelova1,2

2. Samuelova 1:2

A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni. 2 A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa. 3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa.

Evanjelický

2 Ale na tretí deň prišiel zo Sau­lov­ho tábora muž s roz­tr­hnutým rúchom a s pr­sťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a po­klonil sa.

Ekumenický

2 Na tretí deň prišiel nejaký muž zo Sau­lov­ho tábora. Mal roz­tr­hnuté šaty a hlavu po­sypanú prachom. Prišiel k Dávidovi, vr­hol sa na zem a po­klonil sa mu.

Bible21

2 Třetího dne do­razil nějaký muž ze Saulova tá­bo­ra. Měl roz­tržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davi­dovi, padl na zem a poklo­nil se.