Roháček2. Samuelova1,11

2. Samuelova 1:11

Vtedy po­chytil Dávid svoje rúcha a roz­tr­hol ich, a tak urobili aj všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.


Verš v kontexte

10 A tak som sa za­stál nad ním a za­bil som ho, lebo som vedel, že nebude žiť, keď raz padne. Po­tom som vzal korunu, ktorá bola na jeho hlave, a náramen­ník, ktorý bol na jeho ramene, a doniesol som ich k svoj­mu pánovi sem. 11 Vtedy po­chytil Dávid svoje rúcha a roz­tr­hol ich, a tak urobili aj všet­ci mužovia, ktorí boli s ním. 12 A smútili a plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a pre Jonatána, jeho syna, jako i pre ľud Hos­podinov a pre dom Iz­raelov, pre­tože pad­li mečom.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy po­chytil Dávid svoje rúcha a roz­tr­hol ich, a tak urobili aj všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.

Evanjelický

11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním.

Ekumenický

11 Dávid si nato roz­tr­hol šaty. Podob­ne urobili aj všet­ci muži, čo boli s ním.

Bible21

11 David vzal své rou­cho a roz­tr­hl je, stejně jako všich­ni, kdo byli s ním.