Roháček2. Petrov1,17

2. Petrov 1:17

Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -


Verš v kontexte

16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva. 17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. - 18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

Evanjelický

17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!

Ekumenický

17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Bible21

17 Tu slávu a čest při­jal od Boha Ot­ce, když k ně­mu z velko­lepé slávy za­zněl hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“