Roháček2. Petrov1,15

2. Petrov 1:15

A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to.


Verš v kontexte

14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil. 15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to. 16 Lebo sme ne­išli za chyt­rác­ky vy­mys­lenými báj­kami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale jako takí, ktorí sme boli očitými sved­kami jeho veličen­stva.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to.

Evanjelický

15 Po­usilujem sa však, aby ste sa roz­pomínali na tieto veci vždy, aj po mojom od­chode.

Ekumenický

15 Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom od­chode pri­pomínali.

Bible21

15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat.