Roháček2. Petrov1,11

2. Petrov 1:11

Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

10 Pre­to sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pev­ným svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to budete robiť, ne­kles­nete ni­kdy. 11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

11 a tak skôr budete mať prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

11 Tak budete mať ú­pl­ne zais­tený prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

Bible21

11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista.