Roháček2. Kronická7,7

2. Kronická 7:7

A Šalamún po­svätil pro­stredok dvora, ktorý je pred domom Hos­podinovým, lebo tam obetoval zápal­né obeti i tuky po­koj­ných obetí, pre­tože medený ol­tár, ktorý spravil Šalamún, ne­stačil pojať zápal a obil­ný dar obet­ný a tuky.


Verš v kontexte

6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli. 7 A Šalamún po­svätil pro­stredok dvora, ktorý je pred domom Hos­podinovým, lebo tam obetoval zápal­né obeti i tuky po­koj­ných obetí, pre­tože medený ol­tár, ktorý spravil Šalamún, ne­stačil pojať zápal a obil­ný dar obet­ný a tuky. 8 A tedy slávil Šalamún sláv­nosť toho času sedem dní a celý Iz­rael s ním, shromaždenie, veľmi veliké, sídené z celej zeme, od­tiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po Egypt­ský po­tok.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Šalamún po­svätil pro­stredok dvora, ktorý je pred domom Hos­podinovým, lebo tam obetoval zápal­né obeti i tuky po­koj­ných obetí, pre­tože medený ol­tár, ktorý spravil Šalamún, ne­stačil pojať zápal a obil­ný dar obet­ný a tuky.

Evanjelický

7 Šalamún po­svätil stred ná­dvoria, ktoré je pred domom Hos­podinovým. Tam totiž obetoval spaľované obete i tuk z obetí spoločen­stva, keďže bron­zový ol­tár, ktorý urobil Šalamún, ne­stačí brať spaľované a po­kr­mové obete ani tuk.

Ekumenický

7 Šalamún po­svätil stred ná­dvoria, ktoré je pred Hos­podinovým domom, lebo tam preniesol spaľované i tučné čas­ti obiet spoločen­stva, pre­tože bron­zový ol­tár, zhotovený Šalamúnom, ne­stačil na spaľované obety ani na po­kr­mové obety, ani na tučné kusy.

Bible21

7 Šalo­moun teh­dy po­svě­til střed nádvoří před Hos­po­di­novým chrá­mem. Tam to­tiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, pro­tože bronzový ol­tář, který Šalo­moun zho­tovil, ne­mohl po­jmout všech­ny ty zápalné a moučné obě­ti a obětní tuk.