Roháček2. Kronická7,2

2. Kronická 7:2

takže ne­moh­li kňazi voj­sť do domu Hos­podinov­ho, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Hos­podinov.


Verš v kontexte

1 A keď sa pre­stal Šalamún mod­liť, sos­túpil oheň s nebies a strávil zápal­nú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom, 2 takže ne­moh­li kňazi voj­sť do domu Hos­podinov­ho, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Hos­podinov. 3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 takže ne­moh­li kňazi voj­sť do domu Hos­podinov­ho, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Hos­podinov.

Evanjelický

2 Kňazi ne­moh­li vstúpiť do domu Hos­podinov­ho, lebo ho na­pl­nila Jeho sláva.

Ekumenický

2 Kňazi ne­moh­li vstúpiť do Hos­podinov­ho domu, lebo Hos­podinov dom na­pl­nila Hos­podinova sláva.

Bible21

2 takže kněží ne­moh­li vstou­pit do Hos­po­di­nova chrá­mu, pro­tože Hos­po­dinův chrám na­plni­la Hos­po­di­nova sláva.