Roháček2. Kronická7,16

2. Kronická 7:16

A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni.


Verš v kontexte

15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta. 16 A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni. 17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy,

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni.

Evanjelický

16 Vy­volil som si a po­svätil ten­to dom, aby tam pre­bývalo moje meno naveky a aby moje oči i srd­ce tam zo­tr­vávali po všet­ky dni.

Ekumenický

16 Teraz som si vy­volil a po­svätil ten­to dom, aby tam vždy pre­bývalo moje meno. Moje oči a srd­ce tam budú bývať ustavične.

Bible21

16 Nyní jsem ten­to dům vy­vo­lil a po­svě­til, aby v něm mé jméno zůstalo navěky. Mé oči i mé srd­ce tam zůstanou navž­dy.