Roháček2. Kronická7,14

2. Kronická 7:14

a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem.


Verš v kontexte

13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud, 14 a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem. 15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem.

Evanjelický

14 ľud môj, ktorý je po­menovaný po mne, sa po­korí, bude sa mod­liť, hľadať moju tvár a od­vráti sa od svojich zlých ciest: vy­slyším ho z neba, od­pus­tím mu hriech a jeho krajinu vy­liečim.

Ekumenický

14 avšak môj ľud, po mne po­menovaný, sa po­korí, bude sa ku mne utiekať a od­vráti sa od svojich zlých ciest, vy­počujem ho z nebies, od­pus­tím mu hriech a jeho zem uzdravím.

Bible21

14 Jest­liže se pak můj lid, který se na­zývá mým jménem, pokoří a bude se mod­lit, bude hledat mou tvář a od­vrátí se od svých zlých cest, po­tom je vy­s­lyším z ne­be, odpustím je­jich hřích a uz­dravím je­jich zem.