Roháček2. Kronická7,1

2. Kronická 7:1

A keď sa pre­stal Šalamún mod­liť, sos­túpil oheň s nebies a strávil zápal­nú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom,


Verš v kontexte

1 A keď sa pre­stal Šalamún mod­liť, sos­túpil oheň s nebies a strávil zápal­nú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom, 2 takže ne­moh­li kňazi voj­sť do domu Hos­podinov­ho, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila dom Hos­podinov. 3 A všet­ci synovia Iz­raelovi hľadeli na to, keď so­stupoval oheň i sláva Hos­podinova na dom, a skloniac sa na kolená pad­li tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hos­podina, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá na veky.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď sa pre­stal Šalamún mod­liť, sos­túpil oheň s nebies a strávil zápal­nú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom,

Evanjelický

1 Keď Šalamún skončil mod­lit­bu, zo­stúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeť i zábit­né obete a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom.

Ekumenický

1 Keď Šalamún do­končil mod­lit­bu, zo­stúpil z nebies oheň a po­hl­til spaľovanú obetu i obet­né dary a sláva Hos­podinova na­pl­nila dom.

Bible21

1 Jakmi­le Šalo­moun dokončil tuto mod­lit­bu, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til zápalnou oběť i ostatní obě­ti. Chrám na­plni­la sláva Hos­po­di­nova,