Roháček2. Kronická13,10

2. Kronická 13:10

Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci


Verš v kontexte

9 Či ste azda nezah­nali kňazov Hos­podinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prij­de, aby na­pl­nil svoju ruku jun­com alebo sied­mimi baran­mi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom. 10 Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci 11 a kadiac pália Hos­podinovi zápal­né obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj pred­loženie chleba je na čis­tom stole, i zlatý sviet­nik máme i jeho lam­py, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my os­tríhame nariadenia Hos­podina, svoj­ho Boha; ale vy ste ho opus­tili.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale naším Bohom je Hos­podin, a ne­opus­tili sme ho, a kňaz­mi, ktorí svätos­lúžia Hos­podinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia pri s­vojej práci

Evanjelický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili, a kňaz­mi, slúžiacimi Hos­podinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci.

Ekumenický

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti.

Bible21

10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té.