Roháček2. Kronická1,8

2. Kronická 1:8

Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho.


Verš v kontexte

7 Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si, čo ti mám dať! 8 Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho. 9 Teraz tedy, Hos­podine, Bože, nech stojí ver­ne tvoje slovo u Dávida, môj­ho ot­ca, lebo ty si ma učinil kráľom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, jako je prachu na zemi.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho.

Evanjelický

8 Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa.

Ekumenický

8 Šalamún po­vedal Bohu: Môj­mu ot­covi Dávidovi si pre­ukázal veľkú milosť a mňa si po ňom ustanovil za kráľa.

Bible21

8 Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm.