Roháček2. Kronická1,6

2. Kronická 1:6

A Šalamún tam obetoval pred Hos­podinom na medenom ol­tári, ktorý pat­ril stánu shromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápal­ných obetí.


Verš v kontexte

5 Avšak medený ol­tár, ktorý bol urobil Becaleel, syn Úriho, syna Húrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým. A Šalamún ho vy­hľadával i shromaždenie. 6 A Šalamún tam obetoval pred Hos­podinom na medenom ol­tári, ktorý pat­ril stánu shromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápal­ných obetí. 7 Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si, čo ti mám dať!

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A Šalamún tam obetoval pred Hos­podinom na medenom ol­tári, ktorý pat­ril stánu shromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápal­ných obetí.

Evanjelický

6 Tam Šalamún obetoval na bron­zovom ol­tári, ktorý bol pred Hos­podinom pred svätos­tán­kom. Obetoval na ňom tisíc spaľovaných obetí.

Ekumenický

6 Šalamún tam pred Hos­podinom obetoval na bron­zovom ol­tári, ktorý stál pred stanom stretávania. Obetoval na ňom tisíc spaľovaných obiet.

Bible21

6 a na tom bronzovém ol­táři u Stanu setkávání obětoval před Hos­po­di­nem na tisíc zápalných obětí.