Roháček2. Kronická1,4

2. Kronická 1:4

Ale truh­lu Božiu bol do­pravil Dávid z Kir­jat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pri­pravil, on Dávid, lebo jej bol roz­tiahol stán v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti. 4 Ale truh­lu Božiu bol do­pravil Dávid z Kir­jat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pri­pravil, on Dávid, lebo jej bol roz­tiahol stán v Jeruzaleme. 5 Avšak medený ol­tár, ktorý bol urobil Becaleel, syn Úriho, syna Húrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým. A Šalamún ho vy­hľadával i shromaždenie.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale truh­lu Božiu bol do­pravil Dávid z Kir­jat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pri­pravil, on Dávid, lebo jej bol roz­tiahol stán v Jeruzaleme.

Evanjelický

4 No truh­lu Božiu vy­niesol Dávid u Kir­jat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pri­pravil mies­to, lebo roz­vinul pre ňu stan v Jeruzaleme.

Ekumenický

4 Božiu ar­chu dal však Dávid preniesť z Kirjat-Jearímu a umiest­nil ju v Jeruzaleme, lebo tam pre ňu roz­tiahol stan.

Bible21

4 (David sice ne­chal Boží tru­hlu přenést z Ki­ri­at-jea­ri­mu do Je­ruzalé­ma, kde pro ni připravil stan,