Roháček2. Kráľov8,27

2. Kráľov 8:27

A chodil po ces­te domu Achabov­ho a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, ako dom Achabov, pre­tože bol zaťom domu Achabov­ho.


Verš v kontexte

26 Achaziáš mal dvad­saťd­va rokov, keď začal kraľovať a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Atália, dcéra Omriho, iz­rael­ského kráľa. 27 A chodil po ces­te domu Achabov­ho a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, ako dom Achabov, pre­tože bol zaťom domu Achabov­ho. 28 A od­išiel s Jorámom, synom Achabovým, do boja proti Hazaelovi, sýr­skemu kráľovi, v Rámot-gileáda. Ale Sýrovia porazili Joráma.

späť na 2. Kráľov, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 A chodil po ces­te domu Achabov­ho a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, ako dom Achabov, pre­tože bol zaťom domu Achabov­ho.

Evanjelický

27 Chodil po ces­tách domu Achábov­ho a konal to, čo sa ne­páči Hos­podinovi, ako dom Achábov; bol totiž zaťom Achábov­ho domu.

Ekumenický

27 Chodil po ces­te Achábov­ho rodu a robil to, čo sa protiví Hos­podinovi. Pat­ril pred­sa do Achábovej rodiny.

Bible21

27 Také on se ří­dil způso­by domu Acha­bova a pá­chal, co je v Hos­po­di­nových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vž­dyť se do Acha­bova domu přiženil!