Roháček2. Kráľov8,18

2. Kráľov 8:18

A chodil po ces­te kráľov Iz­raelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových.


Verš v kontexte

17 Mal trid­saťd­va rokov, keď začal kraľovať a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 18 A chodil po ces­te kráľov Iz­raelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 19 Ale Hos­podin nech­cel za­hladiť Júdu pre Dávida, svoj­ho služob­níka, tak ako mu po­vedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všet­ky dni.

späť na 2. Kráľov, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 A chodil po ces­te kráľov Iz­raelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hos­podinových.

Evanjelický

18 Chodil po ces­tách iz­rael­ských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manžel­ku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hos­podinovi ne­páči,

Ekumenický

18 Chodil po ces­te iz­rael­ských kráľov podľa Achábov­ho domu. Veď mal za ženu Achábovu dcéru! Robil to, čo sa protiví Hos­podinovi.

Bible21

18 Ří­dil se ale způso­by iz­rael­ských králů, tak jako to děla­li v do­mě Acha­bově, ne­boť se oženil s Acha­bovou dce­rou. Pá­chal, co je v Hos­po­di­nových očích zlé.