Roháček2. Kráľov18,3

2. Kráľov 18:3

A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako činil Dávid, jeho otec.


Verš v kontexte

2 Dvad­saťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval dvad­saťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Abia, dcéra Za­chariášova. 3 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako činil Dávid, jeho otec. 4 On od­stránil výšiny, rozt­ries­kal mod­lár­ske sochy, vy­sekal háje a roz­tĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Iz­raelovi kadivo, a na­zval ho Nechuštánom.

späť na 2. Kráľov, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, všet­ko tak, ako činil Dávid, jeho otec.

Evanjelický

3 Konal, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových, cel­kom tak ako jeho otec Dávid.

Ekumenický

3 Robil to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne, pres­ne podľa vzoru svoj­ho pra­ot­ca Dávida.

Bible21

3 Dělal, co je v Hos­po­di­nových očích správné, přes­ně jako kdy­si jeho otec David.