Roháček2. Kráľov17,39

2. Kráľov 17:39

Ale iba Hospodina, svoj­ho Boha, sa budete báť, a on vás vy­trh­ne z ruky všet­kých vašich ne­priateľov.


Verš v kontexte

38 A na sm­luvu, ktorú som učinil s vami, nezabud­nete ani sa nebudete báť iných bohov. 39 Ale iba Hospodina, svoj­ho Boha, sa budete báť, a on vás vy­trh­ne z ruky všet­kých vašich ne­priateľov. 40 Ale ne­pos­lúch­li, a robili a robia podľa driev­nej svojej obyčaje.

späť na 2. Kráľov, 17

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale iba Hospodina, svoj­ho Boha, sa budete báť, a on vás vy­trh­ne z ruky všet­kých vašich ne­priateľov.

Evanjelický

39 Len Hos­podina, svoj­ho Boha, uc­tievaj­te, a On vás vy­slobodí z rúk všet­kých vašich ne­priateľov.

Ekumenický

39 Uc­tievaj­te radšej svoj­ho Boha Hos­podina. On vás vy­slobodí z moci všet­kých vašich ne­priateľov.

Bible21

39 Ctě­te jen Hos­po­di­na, svého Bo­ha. On vás za­chrání z ru­kou všech vašich nepřátel!“