Roháček2. Kráľov1,12

2. Kráľov 1:12

A Eliáš od­povedal a hovoril im: Ak som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň Boží s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich.


Verš v kontexte

11 Opät po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi i jeho päťdesiatich, ktorý od­povedajúc vravel mu: Mužu Boží, tak­to hovorí kráľ: Sídi rých­le! 12 A Eliáš od­povedal a hovoril im: Ak som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň Boží s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich. 13 A zase po­slal veliteľa nad päťdesiatimi, tretieho, i jeho päťdesiatich. A tak od­išiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad päťdesiatimi a kľak­núc na svoje kolená na­proti pred Eliášom prosil ho po­kor­ne a hovoril mu: Mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša tých­to tvojich päťdesiat služob­níkov v tvojich očiach!

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A Eliáš od­povedal a hovoril im: Ak som ja muž Boží, nech sos­túpi oheň s neba a strávi teba i tvojich päťdesiatich! A sos­túpil oheň Boží s neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich.

Evanjelický

12 Ale Eliáš od­vetil: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zo­stúpil Boží oheň z neba a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi.

Ekumenický

12 Eliáš však od­povedal: Ak som Boží muž, nech oheň spad­ne z neba a po­hl­tí ťa i s oddielom. Vtom spadol z neba Boží oheň a po­hl­til ho i s päťdesiatčlenným od­dielom.

Bible21

12 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil Boží oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.